Visi pesantren

Melahirkan generasi muda yang menghafal, mencintai, mendakwahkan dan mengamalkan isi Al Qur’an

Misi pesantren

  1. Mewujudkan generasi muslim yang hafidz Al Qur’an, berilmu dan bertaqwa kepada Allah SWT.
  2. Mendidik generasi muslim menjadi da’i yang Qur’ani
  3. Menciptakan generasi muslim yang berjuang mengembalikan kejayaan Islam

Tujuan

  1. Mencari ridha Allah dengan memurnikan keikhlasan kepada-Nya serta merealisasikan panutan kepada Nabi SAW.
  2. Sebagai wadah proses regenerasi dalam tafaqquhfidin yang pernah dibentuk oleh Rasulullah SAW dalam mencetak ulama’ amilin fisabilillah yang berdidikasi sebagai seorang hafidz, mu’allim, dai, dan mujahid fisabilillah.